top of page

 תנאי השימוש

WWW.FASHION21TLV.COM אתר האינטרנט

 

כללי

 ( להלן "פאשיין 21 בע"מ )  www.fashion21tlv.com א. הגלישה באתר

  www.fashion21tlv.com כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה .יש לקרוא תקנון זה בקפידה. שכן ביצוע פעולה באתר

.מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בו

. ב .האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים ,והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד

 ג .משמעותה של המילה "פעולה "בתקנון זה הינה - כל פעולה המתבצעת לשם קניית מוצר או שירות המוצעים לרכישה ,לרבות הצעות לרכישת מוצר או  שירות

ד. אם אתה קטין (מתחת לגיל 18 ) או מי שזקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כל שהוא כדי לבצע פעולה משפטית ,הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת  .www.fashion21tlv.com הוריך ,אפוטרופסיך, או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר

ה .ביצוע פעולה באתר זה אפשרי לכל משתמש מעל גיל 18 ,שברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ,ותקף ביום ביצוע הפעולה. ביצוע פעולה באתר זה לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי ,בירורים ופעולות אחרות .ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון

.ן. אספקת המוצרים ו\או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן

הזמנות מוצרים ו\או שירותים

 כדי שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן "הזמנתך")

.חשוב שהמוצרים המוצגים באתר .יימצאו במלאי, הרי שיתכן מצב בו מוצרים באתר אזלו מהמלאי

.במקרה כזה תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שסיפקת או באמצעות הטלפון

,כמו כן שומרת לעצמה החברה את הזכות להגיש לך הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים ,במידה וקיימת חלופה כזו .אם תקבל את הצעתנו .יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש

.אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך

תהליך ההזמנה

.א .לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך

לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את החברה ו\או ה"אתר" ו\או מי מטעמה לספק את המוצרים שהזמנת ,והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת

ב .עם קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה ,תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת ,בתנאי שאלו .מצויים במלאי

הזמנה משובשת

א .כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת ,צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר ,כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים .למשלוח המוצרים ולחיובך

."סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי ה"אתר

אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך, או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתך, אנו ממליצים שתפנה אל שירות הלקוחות

fashion21tlv@gmail.com :שלנו באמצעות הדואר האלקטרוני 

אם יחול שיבוש ו\או טעות בתיאור המוצר ו\או השירות, בתמונתם ,תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר ,תהיה החברה רשאית לבטל את רכישת

. ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה

ב .אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים ,לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אלייך .במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים .שמסרת ,תחויב בתשלום בגין דמי ביטול ומשלוח .אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים

.הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין ,והתשל"ז 1977- ו\או בכל דין אחר

 

 

אמצעי תשלום

 

!!!א. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף שהינו על שמך בלבד

paypal אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין (מלבד דיינרס) באמצעות חשבון

.את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להקליד במסך נתונים מאובטח או למסור באופן טלפוני לנציג החברה ,"bit "ובאמצעות אפליקציית התשלומים

ב .עיבוד הזמנה והמשך הטיפול בה, כפוף לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שביצעת באמצעות כרטיסך ,ורק לאחר קבלת האישור נעבד את .הזמנתך ונשלח אליך את המוצרים 

  באם היוודע לחברה כי לאחר קבלת המוצר ,הועברה לחברת האשראי הודעת "הכחשת עסקה", החברה תעביר את פרטי המשלוח לרבות פרטייך האישיים לחברת האשראי ע"פ בקשתה, ולכל גורם במערכת אכיפת החוק אשר יש באפשרותו לבחון שימוש לרעה בכרטיס האשראי .במקרה כזה לא תהיה לך כל .טענה ו\או תלונה בגין הגשת התלונה וחקירתה ע"י מערכת אכיפת החוק

 

 

 

פרטיות 

 

."א .הפרטים האישיים שנמסרו בעת ההזמנה ,כמו גם פרטי רכישות עתידיות או כל מידע אחר ,יישמרו במאגר המידע של "החברה 

החברה" לא תעביר את פרטיך האישיים לכל גורם שאינו קשור לחברה ו\או להזמנתך .למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך .האישיים ,בלעדיהם לא נוכל לטפל בהזמנתך 

ב ."החברה" תהיה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני ,לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים ,חידושים באתר וכיו"ב .אם אינך מעוניין .שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני 

ג ."החברה" תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים .במקרה זה ,הנתונים לא יתייחסו אליך .אישית ולא יזהו אותך 

.ד .החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי אבטחה למניעת חדירה
www.fashion21tlv.com לאתר האינטרנט

ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים .עם זאת ,לא ניתן להבטיח את שמירת פרטיותך מפני  שימוש בזדון וחדירות מצד גורמים שאינם מורשים ,או לשלול שיבושים באופן מוחלט 

על כן ,הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כנגד ה"חברה " ו\או שלוחה ו\או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו\או שיבושים .כאמור 

cookies עוגיות 

www.fashion21tlv.com עוגיות הינן קבצי טקסט קנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של 

באמצעות הדפדפן שלך ,על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש .העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותן. 

השימוש בעוגיות יאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את הצורך להזמין את פרטיך האישיים פעם נוספת .השימוש "בעוגיות" או בכל .טכנולוגיה אחרת לשימור מידע הינו אופציונאלי ואינו מחייב את החברה

 

מועד אספקה

א .חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א- ה ,למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים ,שבת וימי חגים ומועדים .משלוחים יגיעו ללקוח .בהתאם לאופן המשלוח אותו בחר הלקוח 

ב .לתשומת לבך :המוצרים יסופקו לביתך \לכתובת שמסרת לנו במהלך תהליך הרכישה באתר באמצעות שליח או רשות הדואר. אספקת המוצרים .ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה .אם הזמנת לכתובת עסקית (חברה ) אנא ציין את שם החברה ליד שם המזמין 

,ג. "החברה" ו\או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה ,כדוגמת שביתות או השבתות תקלות במערכת המחשב או במערכות הטלפונים ו\או במערכות תקשורת ,תקלות בשירות הדואר האלקטרוני ,פעולות איבה ו\או כוח עליון (מלחמה רעידת אדמה מזג אוויר וכיו"ב )אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו\או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאית "החברה" להודיע על ביטול .הרכישה ,כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה 

ד .המוצרים השונים יסופקו כאמור באמצעות שליחים פרטיים או באמצעות רשות הדואר .מוצרים שיסופקו באמצעות רשות הדואר ישלחו בהתאם לזמן .האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים ברשות הדואר 

יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י "החברה "ואינם בשליטתה ,והנך מצהיר כי לא .תהיה לך כל טענה נגד "החברה" עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח 

"ה. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם ה"חברה .

במידה ואין ביכולה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי 

 מזג אוויר ו\או במצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים .יובהר בזאת ,כי בכל הנוגע .לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל תהיה החברה הפוסק הבלעדי 

ו .דמי המשלוח עשויים להשתנות מעת לעת וללא הודעה מראש :בכל מקרה ,משלוח יחיד לא יעלה על 20 ק"ג ,כמקובל בדואר ישראל ובגין משלוח שמשקלו ,הכולל גדול מ 20 ק"ג ייגבו דמי משלוח נוספים .למען הסר ספק ,דמי המשלוח ייגבו בנפרד בעבור כל יחידת משלוח שמשקלה הכולל עד 20 ק"ג, לדוגמה .בעבור משלוח שמשקלו 30 ק"ג ייגבו דמי משלוח כפולים וכן הלאה 

ז .במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של "החברה "או מי מטעמה (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית ,הובלה

.שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקוחות גבוהות )תחול כל עלות ההובלה ,במלואה ,על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל

 

 

מחירים ותשלומים 

א .חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, כמפורט בסמוך לכל מוצר ו\או בדף המוצר .

ב. החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת.

המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.

ג .כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלה אם כן צוין אחרת במפורש.

ביטול רכישה והחזרת מוצרים 

הנך רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת באתר בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית ולא נעשה בהם כל שימוש.אם רכשת שירות שהינך רשאי לבטלו בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום ההזמנה ועד 2 (שני) ימים,שאינם ימי מנוחה,לפני מועד מתן השירות

ב מוצרים שנרכשו במבצע מיוחד ו\או בסייל ו\או בגדים תחתונים אינם ניתנים להחזרה ו\או להחלפה.

 

 

א כדי להחזיר את המוצרים עליך ליצור קשר באמצעות דואר אלקטרוני,טלפון או דואר.

לאחר בירור פנייתך תצטרך להחזיר,על חשבונתך,את המוצר לחנות החברה השוכנת הרחוב דיזנגוף סנטר 50 (דיזנגוף סנטר 50) תל אביב 

לאחר החזרת המוצרים תזוכרה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח ועליות אחרות,באם היו) ובניכוי עלות ריבית חברת כרטיסי האשראי.אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם החברה ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש ,באריזתו החדשה והמקורית ,לרבות כל רכיבי המוצר והאריזה ו\או נעשה בו שימוש - הזיכוי יהיה יחסי לערך המוצר שהוחזר (ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש) בניכוי הוצאות או התחייבות בשל משלוח,אריזה ,או כל הוצאה או התחייבות אחרת של החברה הוציאה או שהיא התחייבה להוציא והן בשל התקשרות בעסקה או בשל ביטולה.

ב במרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם,לא תחוייב דמי משלוח,אריזה,דמי החזרה,ריבית חברצ כרטיסי האשראי או דמי טיפוך.בגין

הטיפול בתקלה.

ג אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים מתכלים או הניתנים להקלטה,שיעתוק או שכפול,שאריזתם המקורית נפתחה , אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום אתה רשאי לשלוח לחברה את המוצר בצירוף חשבונית מס שקיבלת,ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך,נשלח אלייך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי.

 

הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו\או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור מסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981

אחריות

א .החברה ו\או מי שמטעמה אינה מייצרת את המוצרים,אלא מייצגת יצרנים או משווקת מטעמם ועל כן אינה נושאים באחריות לטיב  המוצרים,לתכונותיהם,ו\או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים.

מרבית המוצרים בחנות מיובאים מחו"ל והחברה מוודאת כי הליך הייבוא מבוצע לפי חוק.

לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר החברה לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל .

המוצרים באתר החברה מוצגים בתום לב, ומתוך כוונה לספק מידע רב ומקיף ואין בהכרח בהצגתם משום המלצה ו\או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים , תכונותיהם ,טיבם,שמות היצרנים וכיו"ב.

רכישת המוצרים היא בחירה והחלטה אישית של הגולש. אם רכשת מוצרים פגומים ,זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה,כפי שפורט לעיל.

ב אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר החברה או מאחד מתנאי תקנון זה,אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בשומת לב.

ג החברה ו\או מי שטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה , שימוש לרעה,שימוש שלא כדין ו\או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר החברה .

ד השירות באתר החברה ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS )

לא תהיה לך כל טענה תביעה ן\או דרישה כלפי החברה ו\או מי מטעמה בגין תכונות השירות,יכולתיו,מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

ה החברה מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את אתר החברה ורמת השירות בו , אך אינה מתחייבת שהשירות באתר החברה לא יופרע , יינתן כסדרו בלא הפסקות,יתקיים בבטחה וללא טעויות ,ו\או יהיה חסין מפני גישה בלתי -מורשית למחשבי החברה , נזקים,קלקולים,תקלות-לרבות תקלות בחומרה,בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר-אצל",מי מספקיו ו\או מי מטעמו.

ו אין אחריות על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח 

 

דין ושיפוט

הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה ,הוא הדין הישראלי בלבד.סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת ,נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

שאלות ובירורים

לבירורים ולשאלות במהלך הקנייה או לגבי המוצר ,השירותים,או לגבי הזמנה שבוצעה באתר ניתן לפנות אלינו בכל עת באמצעות הדואר האלקטרוני 

fashion21tlv@gmail.com בכתובת 

או ביתר אמצעי התקשורת המפורטים באתר (תמיכת נציג שירות,טלפון,טלפון סלולרי)

טלפון לבירורים-035253462

מענה טלפוני ניתן בימים א-ה בין השעות 10:00 -21:00

bottom of page